Timetable

Time

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

08:45 – 09:45

Pilates (Kerstin)

 
 
Pilates (Kerstin)

Pilates (Kerstin)

10:00 – 11:00

Pilates (Kerstin)  

.

 

Seniors Pilates
(Kerstin)

.

 

.

.

.

 

.

18:00 – 19:00

Pilates (Bea)

.

Pilates (Bea)

Power Yoga (Kerstin)

.

18:45 – 19:45

.

Pilates (Kerstin)

   

.

19:15 – 20:15

Pilates (Bea)

.

Man only Pilates (Bea)

Pilates (Kerstin)

.

20:00 – 21:00

 

Pilates (Kerstin)

   

.

Timetable

Important Infos & GTC

Ethik-Code